Kan Undervisning av
 Våra Barn och Barnbarn
- Om Konst & Kultur - (världen runt)

Ge Dem Bättre Förutsättningar För En
Ömsesidig Öppen Civilisation
och Deras Framtid?

Kan undervisning av våra barn och barnbarn om konst och kultur (världen runt) ge dem bättre förutsättningar för en ömsesidig öppen civilisation och deras framtid?

Barn har hela världens framtid i sina händer, och det är ett stort ansvar för sådana små händer. Därför måste vuxna, föräldrar, vårdnadshavare, lärare, far och morföräldrar etc., hjälpa till att leda den framtida generationen, (i varje generation) i en mer 'öppnande' riktning. Men det finns en skrämmande epidemi som breder ut sig och som i skolor, hemmen, och samhällen generellt, en epidemi där barn inte längre exponeras för de utmanande, vackra och fascinerande världarna av konst och kultur.

Det handlar om att undervisa barn om konsten och olika kulturer och gör det möjligt för dem att se världen genom andras ögon. Varje konstnär har olika perspektiv på världen som lyser genom de egna konstverken - vare sig det är i en målning, hos en författare, en musiker, film- eller teaterskådespelare, dansare, operasångare, jazzmusiker, popmusiker etc - det öppnar observatören, barnet, för möjligheten att nå ett nytt och öppnande perspektiv av världen. Barnen lär sig också av detta en historia som de inte kan läsa om i läroböcker, en historia som berättas genom ögonen hos den konstnär som skapade den, varje gång.

Detta tenderar att skapa en eldig passion inom unga barn att utforska världen runt dem och som kan ha en bestående inverkan på den. Att visa barn de traditioner och lärdomar som finns i andra kulturer ger barnen en chans att se världen och tända fantasins gnista. Det gör det möjligt för dem att lära sig om andra sätt att leva och utveckla en förståelse och tolerans för människor som verkar annorlunda än de själva är. Det belyser också de kriser människor står inför världen över, som t.ex. krigshot, krig och hunger.

Detta kan också bidra till att skapa en djup nivå av tacksamhet för våra barn för hur glada, positiva och kanske t.o.m. lyckliga de är i sina egna liv, samtidigt som det inspirerar dem att skapa förändring och hjälpa dem i nöd. Barnens sinnen är som svampar, och det vatten vi använder för att suga upp dessa svampar, stannar kvar i svampen. Konst och kulturer är kanske inte lika viktiga som matematik och vetenskap i skolans värld, men vissa skulle argumentera för att det är mycket viktigare, till och med en förutsättning för det föregående. Barns- och vuxnas villkor i delar av världen just idag, bekräftar i hög grad behovet av en mer öppen civilisation.

Världen behöver medkänsla och tolerans mer än någonting annat. Så många människor runt om i världen lider för att det inte räcker med att 'gå runt'. Att studera kreativitet och utforska våra miljöer genom olika perspektiv är en ovärderlig form av utbildning, och vi borde aldrig beröva något barn detta. Om du gör det kan det oavsiktligt leda till allvarliga konsekvenser för den nuvarande och kommande generationer. Frågan anmäler sig; hur kan vi finna lösningen för våra barn och barnbarn, eller del av lösningen, genom konst och kultur i vår civilisation?

Att undervisa barn om konst och kultur hjälper dem att utveckla empati och medkänsla för andra. Ändå tar skolorna bort det från läroplanen, i den mån de tidigare haft det, med hänvisning till budgeten. Vi kan heller inte njuta av det när vi tittar på kvällsnyheterna. Där levereras ofta motsatsen. Vi har alltså ett ansvar för den kommande generationen, varje generation, för att ge dem fler möjligheter än tidigare generationer, samtidigt som det ger dem de verktyg de behöver för att bli engagerade medlemmar i mer efterlängtade samhällen. När mindre samhällen öppnar dörrarna, skapar det förutsättningar för att större samhällen och nationer utvecklas i samma positiva riktning, trots att politiska ledare över världen gör allt de kan för att hålla civilisationen sluten.

Brist på empati och förståelse bär ett starkt genomslag från världens politiker. Ensidigheten att se den egna befolkning i stället för hela - mänskligheten, hela civilisationen, det är i det perspektivet vi kommer att finna de avgörande framgångarna. 


Tillbaka från
Kan undervisning av barn och barnbarn
om konst & kultur... till
Konst & Kultur swe - Index eller
Site Map


Heritage & Future