Kenth Bender Blog 2019-02-01


Hej igen,
Nu börjar resan, och destinationen är... 

Kanske är det så att 1 februari 2019, är ett datum väl värld att komma ihåg.
Kanske är det så.

Välkommen att följa med, det inte bara berör DIG. All text jag skriver om detta ämne är indirekt riktat till dig. Ja, egentligen är det dig det handlar om från början, vi måste bara ta en 'liten omväg'. Eller så kanske det är mer korrekt att säga; det löper två parallella vägar, varav du, och jag också, färdas på en av vägarna.

En företeelse, ett fenomen eller om vi har en föreställning om något, befinner sig alltid vid den punkt där vi har vårt fokus. Det väl kända uttrycket bekräftar därför; 'Ett problem är ett problem så länge vi beskriver det som ett problem’. ’En utopi är en utopi så länge vi beskriver det som en utopi’. ’En omöjlighet är en omöjlighet så länge vi beskriver det som en omöjlighet’.

Det finns naturligtvis fler alternativ, men jag tror det är tillräckligt för att visa på det perspektiv vi utgår ifrån. Där vi placerar vårt fokus, det är så vi kommer att förhålla oss till ett fenomen eller företeelse. Det är utifrån detta 'X' , vad det nu är, vi kommer att tänka och agera. Det vet vår egen hjärna som kommer att påminna oss att 'det är så det är'. Och hjärnan påminner oss hela tiden med olika saker som matchar just det tankemönstret.

Det jag syftar på är den värld vi lever i just nu och där allt fler tycks uppfatta att den inte är så muntert för tillfället. Både i radio och tv ser och hör jag det som att folk uttalar både sin oro och ilska. Det är olika inslag om säkerhetsrisker eller hur vi skall agera 'Om' det händer.

Antagligen sitter det miljoner människor framför tv apparaterna över hela världen och har ungefär samma uppfattning. Dvs. de svär över en politiker här och en där, såvida det inte är fråga om terrorism. Jag kan naturligtvis inte veta, men eftersom jag tror människor om gott, så är jag inne på linjen att fullständigt vanliga, normala människor inte hyllar att det finns militära vapen i varje land, med alla de risker det kan innebära. 

Då och då är det någon som uttrycker; "Kanske kan jag göra världen lite bättre genom att göra X". Just detta uttryck har jag hört många gånger under många år men inte har världen förändrats särskilt mycket. 

Det var precis så jag själv tänkte för omkring trettio år sedan. Men vad blev det av det, ingenting. Jo, jag skrev några insändare i min ilska och den ende som reagerade, det var Kyrkoherden i församlingen. Tiden gick och tankarna blev allt mer urvattnade och till slut så var de borta.

Men så hände något 1989, som du förmodligen kommer ihåg, ja, om du är i den åldern. Eller så kanske du har hört talas om det, kalla kriget upphörde. Det finns lite olika datum för detta. Jag har sett både 1989 och 1991. Det kanske inte är viktigt i sammanhanget, men det är ungefär trettio år sedan.

Sverige och en del andra länder lade ned flera regemente och avvecklade värnplikten. Kalla krigets avslut blev en förlösning från många års spänning och osäkerhet. Sovetunionen kollapsade, Berlinmuren försvann och världen blev ganska mycket ljusare.


2019-01-30

Bästa besökare,

Nu är jag tillbaka. Websidan har varit parkerad sedan mars förra året, 2018, hm vad tiden går, snart ett år. Även måleriet har varit parkerat. Jag har ägnat mig åt ett nytt projekt som jag egentligen påbörjade för ca 30 år sedan. Tyvärr hittade jag då, omkring 1986-88, aldrig någon väg framåt. Det var bara 'mot' och undvikande. Idag tror jag att vet jag bättre. Skall det finnas någon möjlighet till förändring måst man vara på väg 'till' någonting, 'till' det man önskar eller vill ha. Risken är annars att man fastnar i det som man vill undvika.

Projektets namn: 
Sv; Konst & KulturInitiativet - Mänsklighetens Värdighet Watch™
Långt och krystat. Jag har valt att förkorta det: AID-M Watch™. En förkortning hämtad från engelskans; 
Eng; The Art & Culture Initiative - Dignity of Mankind Watch™. Jag provade en förkortning på svenska, men jag tyckte att det rullade bättre på tungan med engelska språket. Dessutom är kanske engelska lättare för många utanför Sverige och svenska språket.

Jag tror att jag nu har hittat vägen och kommer efterhand att publicera pågående arbete och hur det utvecklas bl.a. här på websidan. Hoppas du känner att det är angeläget och vill följa med på resan... 

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag angående någonting på denna sida eller vad som helst angående AID-M Watch™ eller något annat, vänligen maila mig: kenthbender@fine-art-bender.com 


Kommentera gärna ovanstående eller bidra med din historia eller berättelse

Dela Med Dig!


Back from Blog to Site Map


Arv & Framtid


Tidigare texter

2019-01-30
Nu börjar det, om än försiktigt