Kenth Bender Blogpost 2019-03-05 


Please, if you don´t read Swedish, use Google translation,
select your language, click upper left corner.


Blogpost -2019-03-26

BETALA VAD DU VILL | Kommer inom kort
Just nu planerar jag att skapa flera av kommande arbeten enligt filosofin
BVDV - Betala Vad Du Vill. Så håll utkik!


Blogpost - 2019-03-05 
Valfrihet - Valmöjligheter

Välkommen tillbaka!

För ett år sedan, eller kanske ett och ett halvt år, uttalade President Donald Trump; om han ville så kunde USA utplåna Nord Korea om de inte följde hans uppmaning att avsluta tester med kärnvapen. Detta uttalande fick passera utan att någon, vad jag kommer ihåg, utan att någon av världens övriga politiska ledare reagerade officiellt. Tystnadskulturen var kompakt. Krigsretoriken av USA kring Nord Koreas tester föll inte på läppen hos han som ständigt Trumpar i klaveret. Hela denna historia visar åter igen det femstjärniga politiska hyckleriets djupaste kvicksandsträsk.

I slutet av februari, 2019, träffade han Nord Koreas ledare än en gång, men det blev inget av omvärldens förväntade överenskommelse, endast en tumme. Donald Trumps syfte vet vi inget om och får antagligen aldrig veta om han hade andra syften än de officiellt uttalade. Bara spekulationer. Motiveringen av Trump, som jag tolkade det, var mycket luddig angående varför han lämnade förhandlingarna tidigare än beräknat. Dagen efter får vi höra av en representant från Nord Koreas regering att Trumps slutsatser inte överensstämmer med vad som faktiskt diskuterades, och vad Nord Korea erbjöd Trump.

Självklart är det bra att all avveckling av kärnvapen kommer till stånd. Men en av de värsta hycklarna i dessa politiska sammanhang, är att en president från den skjutglada nationen USA, fortfarande har kärnvapen, fortfarande utvecklar kärnvapen och ’traditionella’ militära vapen, hotar en mindre nation med utplåning om de inte avslutar framställning och tester av kärnvapen. Och, - ingen reagerar. Medierna är tysta, de ”bara rapporterar”- som de brukar uttrycka det.

Västvärldens ledare kryper in och stänger tystnadskulturens portar bakom sig, vilket är ganska vanligt när en amerikansk president har synpunkter på världen. ’Experter’ bjuds in till medierna för att kommentera och hjälpa till att försöka förstå vad Donald Trump egentligen menade. Mänskligheten, i händerna på politikerna, betraktar tyst på avstånd det som sker. 

Om bilen börjar uppföra sig på ett sätt som inte är önskvärt och det pågår en tid, tenderar det  att tankarna tittar fram om ett eventuellt bilbyte. Om något vi inte tycker fungerar, har utlöst ’X”, är det ganska vanligt att vi fortsätter hålla uppmärksamheten på det som inte fungerar. Vi gör det med automatik för att ’ha kontroll’ över det. Egentligen har vi inte kontroll över fenomenet, vi är endast uppmärksamma på ’X”’. Detta brukar pågå tills det vi istället önskar oss, tills det blir starkare i vår tankeverksamhet. Det kallar vi för, -fokusering. Detta sker oavsett om vi väljer fokus på det vi inte tycker fungerar eller det vi tycker fungerar till vår fördel.

Om vi i något avseende eller aspekt av eller i livet vill att ”X” skall vara på ett annat sätt, finns ett uttryck som du med all säkerhet har hört många gånger, och som i det flesta fall är användbart: ”Om du alltid gör som du allt har gjort, kommer du alltid att få det du alltid har fått”. Enkelhet är nödvändigtvis inte lätt. Komplexitet är nödvändigtvis inte svårt.

Jag skrev i förra blogposten; när jag för drygt 30 år sedan började fundera på svenska och utländska politikers förhållningssätt till militära vapen i relation till den nationella befolkningen och därmed mänskligheten, att jag aldrig kom längre än att vara mot dessa vapen. Jag upplevde aldrig att jag hade några valmöjligheter, jag såg dem aldrig. (’Mot’ i detta sammanhang betyder det bokstavliga, inte som är vanligt i svenska språket att vi använder det t.ex; som ’Jag strävar mot mina mål’ eller ’Vart är du på väg, jag är på väg mot Göteborg, Jaha, men då får du vända 180 grader’). 

Därmed är vi tillbaka till; Var befinner vi oss? Är vi på väg någonstans? En av de största faktorerna i min värld är om vi har eller ser några valmöjligheter i livet. Jag tror att, inte bara valfrihet, även valmöjligheter är ett av de viktigaste fenomenen i människans livsvillkor. Med valfrihet menar jag att vi vet att vi kan ’välja’, det föreligger inga politiska, religiösa, etiska eller moraliska hinder. Men för ögonblicket 'ser' vi inte några av dessa alternativ. Med valmöjligheter menar jag att det finns alternativ men vi vet inte hur vi skall upptäcka dem eller nå dem.
Vi vet inte hur vi skalla agera i relation till ett önskvärt alternativt val. När vi inte vet detta, beror det oftast på att vi inte har påbörjat samarbetet med vår egen hjärna. Kort och gott, vi upplever att vi har fastnat i ett låst tankemönster.

…fortsättning följer


Kommentera gärna ovanstående eller bidra med din historia eller berättelse

Dela Med Dig!


Tillbaka från Kenth Bender Blogpost 2019-03-05 till
Index eller Site Map