Kenth Bender Blogpost 2019-04-18 

Blogpost 2019-04-18
Välkommen än en gång!

...och världen tar time out!
forts från 2019-02-23 

Detta leder oss i denna lättnadens andning vidare till ökad förståelse av varför diktaturer; politiska eller drivna av religioner, oidentifierade enpartistater, kommunism, fascism, nazism etc., att ingendera av dem tidigare, eller någonsin i framtiden, kommer att nå andra versen. Ni får förlåta mig, av detta kan vi också förstå att denna reflektion även är giltig i demokratiska flerpartistater. Genom det kollektiva perspektivet har ledarna förlorat hela brännpunktens idé. Istället skapas, för att försiktigtvis använda en angelägen metafor; en ’fokalinfektion’, vilket närmast kan beskrivas som, ’lokal infektionshärd som ger upphov till sjukdom i en annan kroppsdel’. 

Här menar jag också följaktligen, det är nödvändigt att vi förhåller oss till perspektivet att ledaren som är högtidligen vald och ’installerad’ i högsta ämbetes mantel, i varje levande nation över världen, därmed bär den föreskrivna och överenskomna föresatsen att ovillkorligen och oinskränkt företräda den enskilde. Så snart det utvecklas nationellt, i varje land och stat, befruktas denna genuina ’duo-kultur’ genom hela mänskligheten och vi erhåller förutsättningen som blomstrande kan breda ut sig över den gemensamma civilisationen. När, som idag, detta urgröpta och intellektuellt torrlagda fenomen saknar all form av en glödande bädd, är det därför nödvändigt att vi denna gång, ja, jag menar denna gång, håller de animerade figurerna utanför.

Animerade mantelbeklädda ledare som i årtionden medvetet staplat barriärer under inverkan av det inre tvångets historiskt upprepande uppsåt. Samtidigt, i ett sedan länge genomskådat försök, har de noggrant ansträngt sig för att dölja dem med en ’rosa’ anstrykning. Tankearbetet orkar inte in i 2000 talets civilisation. Åtskiljandet är därför nu ett oåterkalleligt faktum och en nödvändighet och kan bara erbjudas gemensamt av mänskligheten när vi exkluderar de nu ansvariga, etiskt och moraliskt oförmögna ledarna. Det jag erfarit genom min forskning, än en gång, är att jag gärna föredrar att uttrycka det som; i vår civilisation finns alla de miljarder individer som vet hur den andra delen av världen ser ut, hur den kan upplevas och hur den skulle kunna harmoniseras och utvecklas. 

En distans som inte är längre bort än sex graders separation. Vi behöver idag inte veta när eller hur det skall ske, bara att det kommer att inträffa, - för det gör det. Kanske till och med genom en nära överraskning. Av ledarna orsakade avgöranden, och med största sannolikhet genom historiskt påverkande, upprepande och avsiktliga handlingar. I bästa fall förväntade ’vägvisare’ men som i sin samtida föreställningsvärld bär sitt fokus i ett valt epicentrum med all avsaknad av visioner. 

Fortsättning följer...

Ha det bra och väl mött nästa gång!
Glad Påsk!


Kommentera gärna ovanstående eller bidra med din historia eller berättelse

Dela Med Dig!


Tillbaka från Kenth Bender Blogpost 2019-03-28 till
Index eller Site Map