Konst och Kultur i SverigeVälkommen till Konst & Kultur i Sverige

Ambitionen med denna del av websidan är att visa vad Sverige har att erbjuda inom konst & kultur i Sveriges kommuner, både för de som redan bor och lever här och för de konst & kulturintresserade som besöker Sverige. 

Konst & Kultur Är Kanske Kittet Som Återstår Mellan Olika Kulturers Oförmåga att Enas för En Gemensam och Bättre Värld?

Vi människor tenderar ofta att beskriva och definiera olika kulturer genom vad som skiljer oss åt. Konst är sannolikt det sociala fenomen i vår civilisation och den katalysator som bär på den inre kraft som visar att konsten är ett förenande fenomen. 

Redan de äldsta människorna 100 000 – 2 500 F Kr beskrivs; "allteftersom den intellektuella och andliga sidan av livet utvecklades skedde en annan dramatisk utveckling: människorna blev konstnärer 
(min kursivering). 

Den fingerfärdighet de hade tillägnat sig när de tillverkade redskap använde de till att skapa bilder. Deras målningar – oftast undangömda i grottornas mörkaste och mest otillgängliga delar – var möjligen en väsentlig del av någon religiös ritual.

De mest imponerande exemplen på Cro – Magnon-människornas konstnärliga förmåga, (och antagligen också deras religiösa tro) finns i grottorna i sydvästra Frankrike och i norra Spanien. Där har väggar och tak målats med djur, ibland i rikliga mängder, som i Lascaux och Altamira. Däremot förekommer relativt få mänskliga figurer." 
Referens:(Everyday Life Through The Ages, Så levde man, Vardagsliv genom tiderna). Anfang Förlag för Det Bästas räkning, 1992. (Jag vet inte om denna referens håller 2017, men den ger underlag för mitt syfte).

Denna utveckling tolkar jag som den betydelse konsten fick redan vid denna epok i mänsklighetens historia. Som jag ser det grundlades konsten som människans, inte bara följeslagare, utan kanske också som dess sannolika ledsagare. Något man kunde "besöka", återkomma och återvända till, framförallt något man kunde lära av. 

Vid tidernas begynnelse tillskrevs alltså konsten skiftande mening och betydelse. Den mänskliga "konstruktionen" utvecklade egenskaper och förhållningssätt där en sådan förmåga var att associera, vilket påverkade livets fortsatta utveckling. Associationsförmågan har idag också ett annat namn, - kreativitet. Uppfinningsrikedomen fick näring.

Olika grupper, byar, samhällen utvecklades utifrån olika förutsättningar. De första städerna utvecklades 3 500 – 1 500 F Kr. Därmed växte olika kulturer fram i en utveckling som vi än idag påminns om då och då. Men det vi påminns om är snarare det som skiljer än förenar oss. I dessa kulturer fanns konsten representerad. 

Vilken kraft har konsten burit med sig sedan tidernas begynnelse och som fått den att, inte bara överleva, utan dessutom utvecklas? Vad är det "i" eller "om" konsten; musik, måleri, skulptur, litteratur, teater, film, dans etc. som har sådan laddning och energi? Varför är religiösa fundamentalister och politiska ledare så rädda för konstens krafter? 

Varför är en del politiker eller politiska system också rädda för vad konsten kan åstadkomma med "människorna"? Varför förbjuds viss konst i vissa kulturer? 

I min värld är konsten kanske det starkaste fenomen som kontinuerligt spränger gränser. Sverige går ju inte fria från förbud att spela viss musik, eller att beslagta konstverk.

Har du tips, idéer och förslag på sevärdheter inom Konst & Kultur i din kommun, tala om det, presentera dig/er på denna websida. Skicka information om din/er verksamhet, kontaktuppgifter, websida etc. så publicerar jag dem. Har du bilder du vill publicera i anslutning till din text, var noga med bildrättigheterna. Du måste inneha rättigheterna.

Du/ni får er egen sida för att presentera er. Har du frågor använd kontaktformuläret ovan till höger. Ja, det är gratis.


Muséer

Kultur-Turism

Matkultur

Har du förslag på ytterligare kategorier, skicka dina förslag via kontaktformen ovan till höger.

Dela gärna!
Gå längst upp på denna sida och dela...


Tillbaka från "Konst & Kultur i Sverige" till
Contact

Please enter the word that you see below.