Konstverk - Din Vän För Livet

Titel: Migration, Tolerans - Intolerans

Konstverk - din vän för livet
Om du har väggar i din bostad och på din arbetsplats kan du få många vänner. Kanske kan man betrakta det som att få en blombukett, konsertbiljett, en trevlig middag, eller ett årgångsvin, varje gång du betraktar konstverket. Kanske är det som när du första gången mötte din livskamrat, - din vän för livet?

En bra vän kan man kommunicera med. Vänner finns alltid tillhands och står alltid till förfogande och lyssnar när man behöver dem, - varje gång. Verkliga vänner har man alltid utbyte av, antagligen därför att man själv har valt dem.

Och man har valt dem därför att de är tilltalande och man kan kommunicera med dem på ett avspänt och fruktbart sätt. Även om vissa vänner kan vara förutsägbara, så är de det inte i betydelsen av ”färdiga svar”, utan i betydelsen av att man möts av nyanser och reflektioner i tankeutbytet som leder kommunikationen vidare.

Nyanser som leder kommunikationen framåt och medverkar till nya upptäckter. Och det är kanske just de återkommande nya upptäckterna som skapar det minnesvärda intrycket och som gör ett konstverk till ett konstverk och en vän till en vän.

Även om jag som konstnär är regissören av konstverket, är det du som betraktare av det, som är skådespelaren, och som tolkar ”texten” och är den som gestaltar innehållet. Det är du som bär upplevelsen av det konstverket erbjuder dig och som för vänskapen vidare och vidare och vidare. Det är kanske just den påtagliga närheten till den återkommande betraktelsen som utvecklar relationen till konstverket och vännerna.

Det är därför jag personligen hittar mina vänner i det abstrakta måleriet eftersom det inte bär med sig några färdiga svar. Dessa vänner bjuder alltid in mig till nya upptäckter. Att något är abstrakt brukar definieras som att något har tagits bort eller dragits ifrån, vilket innebär att jag i mina tolkningar får vara medskapare till konstverket och genom min tolkning utveckla min personliga relation.

Inte nödvändigtvis förståelsen av konstverket, utan kanske snarare min förståelse i relation till konstverket. Förståelsen, som jag ser det i ett givet ögonblick, ligger alltså i hur verket kommunicerar och hur jag tolkar denna kommunikation. Kanske att jag får vara med att återföra till en för mig större konkretion.

En sådan vän som lever i sin värld har jag stort utbyte av. Det är när min vän och jag kan mötas som utbytet växer. Och själva mötet äger ju rum mellan mig och min vän, konstverket. Jag får vara med genom min tolkning att skapa vad konstverket betyder för mig eftersom jag gör nya upptäckter efterhand. Konstverket säger inte ”vad det är”, ”vad det betyder”, om något är på ett visst sätt eller vad som är bäst för mig, det bara finns där till mitt förfogande och kan återkommande fungera som en katalysator

Sedan är det upp till mig att införliva det i min tolkningsvärld. Poängen är att jag vill ha en pågående kommunikation och därmed göra dessa upptäckter på egen hand för då kan kommunikationen fortsätta, och om kommunikationen kan fortsätta med mer eller mindre ständigt nya nyanser och upptäckter, det är då konstverket med största sannolikt också blir min vän för livet.


Tillbaka från Konstverk - Din Vän För Livet till
Index eller Site Map


Arv & Framtid


Everyone encourages the successful, but only you can encourage yourself
on the way to it.


- Shilpa Ahuja -
Author-Writer-Editor-in-Chief of Shilpa Ahuja Digital Media


Contact

Please enter the word that you see below.