Bender - Siteblog

Jul 27, 2017

Support Gräsrotsinvestering - Crowdfunding

Support Gräsrotsinvestering, För närvarande finns fyra intressanta gallerier som vill representera mig. Tre i USA och ett i Österrike. Därmed är även gallerimålen uppnådda, med råge.

Continue reading "Support Gräsrotsinvestering - Crowdfunding"

Jul 27, 2017

Art Videos - Fine art bender

Art Videos Fine Art Bender, latest news from the world

Continue reading "Art Videos - Fine art bender"

Jul 27, 2017

Fine Art Bender - Contemporary Art - Abstract Art - Fine Art | Official Site

Timless Contemporary Art - When You Prefer to Explore and Expand Your Horizons

Continue reading "Fine Art Bender - Contemporary Art - Abstract Art - Fine Art | Official Site"

Jul 26, 2017

Konstnyheter Varje Dag

Konstnyheter Sverige, på svenska, oftast varje dag

Continue reading "Konstnyheter Varje Dag"

Jul 25, 2017

Vykort

Vykort, Nu kan du börja Samla eller Använda...i takt med att nya vykort publiceras

Continue reading "Vykort"

Jul 25, 2017

Kenth Bender Blog

Våren och försommaren har jag i hög grad ägnat åt att måla och att göra i ordning i ateljén för att kunna ta emot besök. Det är en hel del som hört av sig och gärna vill...

Continue reading "Kenth Bender Blog"

Jul 25, 2017

Ferrara Exhibition 2015

Ferrara exhibition 2015

Continue reading "Ferrara Exhibition 2015"

Jul 24, 2017

New Release

New Release, From now on you can follow every new release...on this page.

Continue reading "New Release"

Jul 23, 2017

Sitemap Fine Art Bender

Sitemap Updated 2017 July 23

Continue reading "Sitemap Fine Art Bender"

Jul 23, 2017

Google Sitemap

Google Sitemap, Updated 2017 July 23

Continue reading "Google Sitemap"

Jul 21, 2017

Galleri Representation

Galleri representation, Så här skrev den Curativa Recensionskommittén vid Amsterdam Whitney Gallery som nu skall representera mig i USA:

Continue reading "Galleri Representation"

Jul 19, 2017

About Kenth Bender - Fine art bender

About Kenth Bender - in search to go beyond the image surface to find the moment of conception

Continue reading "About Kenth Bender - Fine art bender "

Jul 17, 2017

Sponsoring - Mutual Value Privilege

Sponsoring - Mutual Value Privilege, To meet the demand, currently from four interesting galleries, three from the US and one from Austria, I would appreciate to see you in cooperation...

Continue reading "Sponsoring - Mutual Value Privilege"

Jul 17, 2017

Bender Gallery 2 - A New Era One of a Kind

Bender Gallery 2014 - a new era, a new perspective, a new approach and change in how I view my own abstract artwork

Continue reading "Bender Gallery 2 - A New Era One of a Kind"

Jul 16, 2017

Bender Gallery 4

Bender Gallery 4

Continue reading "Bender Gallery 4"