Bender Ursprung

Bender Ursprung

"Bender" har sitt genuina ursprung i Sverige med sin historia och kultur i den svenska myllan med rötter som kan härledas till 1870-talet. Ur den kuturella och geografiska bakgrunden står "Bender" på gedigen grund i utvecklandet av den konstnärliga visionen som är starkt och rakt nedstigande förbunden med förfäder, arv, identitet, mänsklig kreativ utveckling och framsteg.  

Med det historiska och kulturella fundamentet har det odlat frukten som bl.a. inneburit deltagande i utställningar i: USA, Italien, Danmark, Tyskland, Sverige och Frankrike. 
Bender finns också representerad i de permanenta samlingarna vid Southern Nevada Museum of Fine art, Las Vegas USA.

Utvecklingen fortsätter i sitt flöde och genererar varje vecka inbjudningar till utställningar och andra konstprojekt över världen.

Sedan starten med måleriet 1987, för över 30 år sedan utvecklas "Bender" kontinuerligt. Kraften, som det verkar, har inneburit Internationella utmärkelser som ATIM´s Master Award 2015 (Italien/USA) och med glädje strålar det vidare in i framtiden. 


Från Bender Ursprung till
Ateljé Bender


Heritage & Future

Each part of each piece of art is created by Award-winning artist Bender. Creation continues passionately with new discoveries every day, with the ambition and aspiration of the history and culture of Swedish soil and roots of the name that can be traced to the 1883, - for the future.

Contact

Please enter the word that you see below.