Bender Ursprung"Bender" har sitt genuina ursprung i Sverige med sin historia och kultur i den svenska myllan med rötter som kan härledas till 1870-talet. Ur den kuturella och geografiska bakgrunden står "Bender" på gedigen grund i utvecklandet av den konstnärliga visionen som är starkt och rakt nedstigande förbunden med förfäder, arv, identitet, mänsklig kreativ utveckling och framsteg.  

Med det historiska och kulturella fundamentet har det odlat frukten som bl.a. inneburit deltagande i utställningar i: USA, Italien, Danmark, Tyskland, Sverige och Frankrike. 
Bender finns också representerad i de permanenta samlingarna vid Southern Nevada Museum of Fine art, Las Vegas USA.

Utvecklingen fortsätter i sitt flöde och genererar varje vecka ca 5-7 inbjudningar till utställningar och andra konstprojekt över världen.

Sedan starten med måleriet 1987, för 30 år sedan 2017, utvecklas "Bender" kontinuerligt över världen. Kraften, som det verkar, har inneburit Internationella utmärkelser som ATIM´s Master Award 2015 (Italien/USA) och med glädje strålar det vidare in i framtiden. 


Från Bender Ursprung till
Ateljé Bender


Art Is More Than Art
- Art Viewers Nation
© -
Art is a genuine mental and visual catalyst. This means that art is always at present without being consumed itself.
That's probably why art has followed humanity since the dawn of time, and still do...
probably the only phenomenon in our civilization that is including, regardless of culture

Contact

Please enter the word that you see below.