Världens politiska ledare visar dagligen sina avsikter – de negligerar mänsklighetens värdighet – för att istället prioritera militära vapen

Världens politiker har brutalt avvisat mänsklighetens värdighet för att kunna verkställa sin vapenfundamentalism. I över 70 år har mänskligheten levt i en världsomfattande tystnad och vi fortsätter tolerera det politiska avfallet från världens ledare. Låt oss stanna upp för att påbörja återvinningen av vår värdighet, avlägsna munkaveln och befria tystnaden med ’Konst & KulturInitiativet – Mänsklighetens Värdighet’

En företeelse, ett fenomen, föreställningen om, befinner sig vid den punkt där vi har vårt fokus. Det väl kända uttrycket bekräftar därför; ’Ett problem är ett problem så länge vi beskriver det som ett problem’. ’En utopi är en utopi så länge vi beskriver det som en utopi’. ’En omöjlighet är en omöjlighet så länge vi beskriver det som en omöjlighet’. 

Den politiska och militära sociteten över hela världen verkar ganska uppblåst till sin natur. Kanske anser de att de har väl underbyggda skäl att vara det. Det är sannolikt en nödvändig och medveten men förtäckt ivrighet. De överröstar sina egna slagord och propaganda för att dolda klichéer inte skall uppfattas stötande och avslöjas av mänskligheten men att deras utsagor ändå förefaller självklara i sina uppsåt.

Klenvuxet har politikerna stannat i växten med sin köksbords-politik. Det inträffar därför att ’mänskligheten’ är alla andra som befinner sig utanför nationsgränsen vid varje land. Därför prioriterar ledarna skådespelet om; ’nödvändigheten av militära vapen som försvar av den egna nationen’. Tankekapaciteten sträcker sig alltså inte längre än till nationsgränsen.

I detta absoluta ögonblick tillintetgörs mänsklighetens värdighet. Människovärdet är dränerat. Mänskligheten existerar inte i politiska ledares dagliga vapen-ekvation. Detta levereras av politiska ledare över hela världen. Levereras av den ’skapelse’ som sägs representera den högst stående arten i civilisationen. Dessa ledare är varken den egna befolkningens- eller mänsklighetens representanter.  

Hur kan vi upphöra med toleransen av detta övergrepp mot mänskligheten och utveckla en annan riktning? Mänskligheten har idag en oantastlig tillgång till den kanske mest angelägna och betydelsebärande kreativa källan. I varje kategori och genre finner vi den Gränsöverskrid-ande Konsten. Med sin starka ställning över den största delen av världen, förefaller Konst och Kulturperspektivet vara det mest adekvata mediet till vårt förfogande.

Aktivt uttalat och främjat, bör det bidra till att i högre grad förena individer, befolkning och nationer i och mellan världens kulturer.

Frågan anropar därför civilisationen; Det är inte mänskligheten (7,6 miljarder) som skapar politisk oro, spänningar, sanktioner, konflikter, upprustning, krigshot eller utlöser krig i världen. Ansvaret finner vi uteslutande hos politiska ledare understödda av kuvade parlament-ariker över världen. Det bjuder in oss till ’Konst & KulturInitiativet - Mänsklighetens Värdighet’ -säger Bender, som nu har börjat bygga övergången.

www.fine-art-bender.com


Tillbaka från Världens Politiska Ledare...till
Index eller Site Map
Arv & Framtid


Nothing is more powerful
than an idea whose time has come.

- Victor Hugo -